09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A
+48 (24) 264 33 71
ppoz@ogniowy.com.pl

Usługi / Czynne i bierne zabezpieczenia PPOŻ


Realizujemy wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów w budownictwie lądowym

Rozpoczynając od projektowania budynków poprzez wymagane ekspertyzy, analizy, oceny stanu technicznego, poprzez konsultacje z rzeczoznawcą przeciwpożarowym, po instalowanie wybranych rozwiązań systemów przeciwpożarowych, łącznie z serwisem wykonanych prac.
 

Czynne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Wentylacja Pożarowa

Według najnowszych badań, przebywającym w zasiegu pożaru ludziom, najbardziej zagrażają dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć sie ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, wzglednie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

- Grawitacyjne systemy oddymiania 
- Klapy dymowe i okna oddymiające 
- Systemy oddymiania szybów windowych LSC 
- Systemy napędów 
- Systemy blokad drzwi przeciwpożarowych (odejść ogniowych) 

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - Panstwowej Straży Pożarnej. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylacje pożarową, systemy zraszaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

Konwencjonalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest dla małych i średnich obiektów. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki pożarowe.

Adresowany system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Jest to system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Jednocześnie na wyświetlaczu testowym ukazuje sie nazwa pomieszczenia.

- Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) 
- Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) 
- Stałe urządzenia gaśnicze
 

Bierne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

- Zabezpieczenia drewna 
- Zabezpieczenia tras kablowych 
- Zabezpieczenia konstrukcji stalowych 
- Budowa przegród i wydzieleń 
- Zabezpieczenia systemów wentylacji 
- Zabezpieczenia szczelin i łączeń 
- Zabezpieczenia rur palnych i niepalnych 
- Zabezpieczenia elewacji betonowych

Skontaktuj się z nami


Usługi Pożarnicze 
Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A

+48 24 264 33 71
+48 695 060 094
+48 601 486 316
+48 693 199 777

FAX: +48 24 366 98 99

Godziny otwarcia:
pon - pt: 07.00 - 16.00
sob: 08.00 - 12.00

ppoz@ogniowy.com.pl

www.ogniowy.com.pl