09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A
+48 (24) 264 33 71
ppoz@ogniowy.com.pl

Usługi / Serwis sprzętu i systemów PPOŻ


Oferujemy Państwu profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Głównym kierunkiem działania naszej firmy jest dokonywanie przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych. Odgrywają kluczową rolę w ochronie przed pożarami, dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać konserwację sprzętu gaśniczego. Firmy i instytucje działające w województwie Mazowieckim powinny być świadome, że prawidłowo działające gaśnice są niezbędne w przypadku ewentualnego rozniecenia ognia. Ich sprawdzenie pod kątem technicznym warto więc oddać w ręce specjalistów. Dzięki oględzinom zbiornika, zaworu i węża legalizacja gaśnic gwarantuje, że sprzęt ten jest w pełni sprawny i gotowy do użycia w razie potrzeby. Nasze usługi świadczymy w takich miastach, jak Kutno, Gostynin, Włocławek, Bielsko, Płońsk, Płock czy Bodzanów.

Przeglądy tych urządzeń wymagane są rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…). Przepis ten podkreśla ważność i wytycza sposób przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r. rozdz. 1 § 3 oraz rozdz. 2 § 4): ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. ust. 3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych powinny odbywać się w ciągu całego okresu eksploatacji i powinny być przeprowadzane przez firmy posiadające autoryzacje.

Regularne przeglądy to najważniejszy składnik właściwej eksploatacji urządzeń, dzięki któremu weryfikowany jest ich stan, minimalizowane są skutki usterek. Dzięki nim można uniknąć poważnych uszkodzeń i związanych z nimi wysokich kosztów napraw. Zważywszy na wysokość poniesionych na zakup oraz zainstalowanie urządzeń systemu nakładów finansowych racjonalne jest zadbanie o jego stałą funkcjonalność, która daje użytkownikom i właścicielom obiektu odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Nasza oferta serwisowa obejmuje m.in.:

- Serwis doraźny, na podstawie jednorazowych zleceń 
- Opiekę serwisową opartą na stałej umowie serwisowej 
- Naprawy pogwarancyjne wykonywane na zlecenie. 

Korzyści z nawiązanej współpracy serwisowej:

- Przeglądy zgodne z wymaganiami przepisów. 
- Gwarancja skuteczności zadziałania systemu. 
- Skrócenie czasu reakcji na zaistniałe usterki urządzeń (stały dostęp do zaplecza technicznego umożliwia szybką eliminację usterek). 
- Wysoka jakość obsługi wynikająca z faktu, że nasze ekipy serwisowe dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną na temat urządzeń oraz wieloletnia praktyka w montażu i serwisowaniu. 

Wychodząc naprzeciw obowiązujacym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno – konserwacyjnymi:

- Podręcznego sprzętu gaśniczego 
- Wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych 
- Stałych i półstałych instalacji gaśniczych 
- Systemów sygnalizacji pożaru SSP 
- Systemów wykrywania i sygnalizacji wycieków gazu GAZEX 
- Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- Systemów wentylacji i oddymiania 
- Dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO 
- Drzwi, bram, żaluzji, rolet i okien przeciwpożarowych

Skontaktuj się z nami


Usługi Pożarnicze 
Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A

+48 24 264 33 71
+48 695 060 094
+48 601 486 316
+48 693 199 777

FAX: +48 24 366 98 99

Godziny otwarcia:
pon - pt: 07.00 - 16.00
sob: 08.00 - 12.00

ppoz@ogniowy.com.pl

www.ogniowy.com.pl