09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A
+48 (24) 264 33 71
ppoz@ogniowy.com.pl

Usługi / Szkolenia i dokumentacja BHP


Bezpieczeństwo Twojej firmy w rękach specjalistów

Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie BHP . Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa, kontroli, nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa pracy.

Jesteśmy związani stałymi umowami z ponad 30 firmami. Z ponad setką firm współpracujemy na podstawie jednorazowych zleceń. Pracownicy firmy to osoby z wieloletnim stażem w poszczególnych dziedzinach świadczonych usług stąd też zapewniamy fachową i rzetelną obsługę.

Zapewniamy usługi wynikające z ciągłej współpracy z:

- rzeczoznawcą d/s PPOŻ
- inspektorami nadzoru różnych branż
- elektrykami
- innymi specjalistami 

Aby otrzymać szczegółową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb ofertę prosimy o kontakt.
 

Sporządzenie dokumentacji BHP

Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy
 
Dokumentacja powypadkowa ( wypadki przy pracy -lekkie, ciężkie, śmiertelne, zbiorowe, wypadki w drodze do pracy z pracy do domu, wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy) wraz z statystyczną kartą wypadku (Z-KW) i rejestrami wypadków. Pomoc w składaniu dokumentacji do ZUS-u oraz przekazywania statystycznej karty wypadku (Z-KW) do Głównego Urzędu Statystycznego drogą elektroniczną
 
Opracowanie instrukcji stanowiskowych 
 
Analizy stanu bhp 
 
Regulamin gospodarki odzieżą i ochronami osobistymi 
 
Dokumentacja dla firm, w których pracownicy mają kontakt z substancjami rakotwórczymi/mutogennymi w tym branża paliwowa, budowlana -dekarska-azbest i inne ( Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót, Rejestr osób i prac narażających na działanie czynników rakotwórczych/mutogennych, zgłoszenia i inne) 
 
Plan BIOZ 
 
Dokumentacja wymagana w Domach Pomocy Społecznej, Placówkach Służby Zdrowia itp..( Rejestry osób narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 i 4 zagrożenia, Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 i 4 zagrożenia, Ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia biologiczne) 
 
Opracowanie wyników z przeprowadzonych pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy ( Karta i Rejestr czynników szkodliwych wraz z informacją dla pracowników) 

Podsumowanie dokumentacji:

Sporządzana dokumentacja wykonywana jest na podstawie najaktualniejszych przepisów. Zapewniamy wykonawstwo zleconej dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych.
 

Doradztwo

Zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 
Zgłaszanie instytucjom prac narażających na kontakt z azbestem 
 
Wypełnianie wywiadów zawodowych 
 
Konsultacje w zakresie prawa pracy i przepisów branżowych 
 
Pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych 
 
Pomoc w oznakowaniu zakładu pracy (oznaczanie progów, znaki ostrzegawcze , nakazu, zakazu itp…) 
 
Współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Pomoc w ustaleniu częstotliwości przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, badanie rynku w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie pomiarów  
 
Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 

Szkolenia

Szkolenie wstępne bhp:

instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych 

Szkolenia okresowe bhp dla:

pracodawców 
osób kierujących pracownikami, 
pracowników administracyjno-biurowych, 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
pracowników inżynieryjno-technicznych 

Szkolenia specjalistyczne:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
Szkolenia dla pracowników i osób kierujących pracownikami którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu 

Dodatkowe szkolenia:

W ramach prewencji mającej na celu zapobieganiu wypadkom - szkolenia dostosowane do zakładu pracy uwzględniające zagadnienia tj. procedury postępowania w przypadku zgłoszeń zdarzeń wypadkowych, procedury awaryjne obowiązujące w danym zakładzie, analiza zaistniałych zdarzeń wypadkowych (dane statystyczne, przyczyny, skutki, nieprawidłowości, realizacja zaleceń powypadkowych). Świadczenia związane z wypadkami. Obieg dokumentów powypadkowych. 

Podsumowanie szkoleń

Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym na podstawie którego wydajemy zaświadczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (dot. Szkoleń wstępnych, okresowych i specjalistycznych). Organizowane przez nas szkolenia BHP prowadzone są w formie instruktażów, kursów, seminariów. 

Do przekazania wiedzy wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji. Odbywają się również ćwiczenia z praktycznego użycia gaśnic, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Szkolenia prowadzimy zarówno u zleceniodawców jak i w siedzibie naszej firmy. Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą wykładową w siedzibie firmy przy ul. Dobrzyńskiej 60a.

Skontaktuj się z nami


Usługi Pożarnicze 
Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A

+48 24 264 33 71
+48 695 060 094
+48 601 486 316
+48 693 199 777

FAX: +48 24 366 98 99

Godziny otwarcia:
pon - pt: 07.00 - 16.00
sob: 08.00 - 12.00

ppoz@ogniowy.com.pl

www.ogniowy.com.pl