09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A
+48 (24) 264 33 71
ppoz@ogniowy.com.pl

Sprzedaż / ADR


Sprzedaż wyposażenia do transportu ADR dla mazowieckiego i okolic

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Zalicza się do nich materiały wybuchowe, łatwopalne czy promieniotwórcze, a także substancje trujące, żrące lub zakaźne. W konwencji zawarto klasyfikację substancji niebezpiecznych, gdzie podzielono je na 13 klas. Kierowca przewożący je musi mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B i C, a także odbyć kurs i uzyskać zaświadczenie. Po ukończeniu szkolenia dla kierowców należy nabyć odpowiedni sprzęt, pozwalający ruszyć w trasę. Niezależnie od kategorii przebytych kursów ADR, które zdajesz, znajdziesz u nas wszystko, co jest potrzebne w trakcie przewozu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty mieszkańców Gostynia, Płońska i okolic województwa mazowieckiego.

Jak kurs ADR, to odpowiedni sprzęt – oferta dla Gostynina, Płońska i okolic

Do przewozu niezbędne jest specjalne wyposażenie ADR. Obejmuje ono m.in. klin pod koła, rozkładane pomarańczowe znaki ostrzegawcze, informacyjne tablice, latarkę, dwie gaśnice, a także środki zabezpieczające osoby narażone na ekspozycję na szkodliwe substancje – ochronne rękawice nitrylowe, kamizelkę, maskę, okulary ochronne, płyn do płukania oczu czy kask. Szczegółowa lista jest wyszczególniona w Umowie Europejskiej ADR. U nas można kupić wszystkie niezbędne elementy wyposażenia ADR. Ofertę kierujemy do klientów z Kutna, Włocławka, Płocka i całego województwa mazowieckiego, którzy ukończyli kurs ADR i chcą wyruszyć w trasę. Dzięki naszym produktom będziesz mógł przewozić materiały niebezpieczne w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się z nami


Usługi Pożarnicze 
Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60A

+48 24 264 33 71
+48 695 060 094
+48 601 486 316
+48 693 199 777

FAX: +48 24 366 98 99

Godziny otwarcia:
pon - pt: 07.00 - 16.00
sob: 08.00 - 12.00

ppoz@ogniowy.com.pl

www.ogniowy.com.pl